• Công ty sản xuất vì nhu cầu của khách hàng, tìm giải pháp cho khách hàng, xem chất lượng là sự sống còn của công ty.
  • Sản phẩm chính của công ty hiện nay và trong tương lai là sơn Epoxy, sơn nước, sơn chống nóng Adgreencoat, sơn PU và sản phẩm làm tăng độ cứng nền và chống bụi (DUST PROOF HARD Japan)  phục vụ cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp của Việt Nam.
  • Công nghệ để cải tiến tính năng sản phẩm, sản xuất sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của khách hàng là mối quan tâm hàng đầu của Công Ty.
  • Sản xuất và kinh doanh mang lại lợi nhuận cao nhất để Công Ty phát triển ngày càng bền vững, nộp ngân sách kịp thời, đầy đủ, nâng cao thu nhập của người lao động, bảo vệ lợi ích của cổ đông, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  • Niềm tin của Công Ty là con người, tất cả vì con người và vì cuộc sống công bằng, dân chủ, văn minh.
  • Chất lượng sản phẩm, uy tín trên thị trường sơn Việt Nam là lợi thế cạnh tranh của Công Ty.
  • Công Ty luôn xem người lao động là đối tác vì họ không còn đơn thuần là một yếu tố của quá trình SX-KD mà là một nguồn tài sản quý báu của Công Ty. Với biểu ngữ  "Cùng với chúng tôi chăm sóc môi trường Việt" chúng tôi luôn quan tâm đến sự ảnh hưởng của phát triển kinh tế đi đôi với lại sự phát triển chính sách về môi trường tại Hào Phát cũng như nâng cao ý thức về môi trường của nhân viên, khách hàng và các đối tác.